Wyroby hutnicze

Kruszywa budowlane

Złom stalowy i metale nieżelazne

Drewmet z siedzibą w Skawinie oferuje sprzedaż wyrobów hutniczych (rury, blachy, profile zamknięte, pręty kwadratowe, płaskowniki, kątowniki, itp), sprzedaż kruszyw budowalnych         oraz skup i sprzedaż złomu stalowego i metali nieżelaznych.

Spółka posiada niezbędne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne oraz nadal prowadzi skup odpadów metalowych zgodnie z wymogami BDO. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: 

Aktualności

Zapraszamy od 7:00 – 15:00